Cách Xem Lịch Sử Máy In Trên Máy Tính, Cách Xem Lịch Sử In Trên Máy Tính

Kiểm tra lịch sử máy in để xem đã in hầu như gì hơi khó theo dõi. Bởi quan gần kề vào lượng mực chúng ta không thể hiểu rằng đã in từng nào tài liệu. Bạn phải kích hoạt nhật cam kết in trong home windows 10 cùng đây là phương pháp thực hiện.

Bạn đang xem: Xem lịch sử máy in

Hướng dẫn đổi tên máy in trên home windows 10Phương pháp tải 2 vật dụng in trên một máy tính Home windows
Phương pháp sửa lỗi offline của dòng sản phẩm in trên trang chủ windows 10

Bật ghi nhật ký tài liệu được in gần đây

Theo mặc định, lịch sử hào hùng tài liệu in của các bạn sẽ bị xóa sau khoản thời gian in xong. Chúng ta có thể thay đổi setup để xem list những tài liệu đã có in vừa mới đây từ hàng ngóng in của sản phẩm in.

Bạn cần chuyển đổi cài để này đến từng đồ vật in đã download đặt.

Truy cập hàng hóng in

Để truy cập vào hàng chờ in, click on chuột buộc phải vào thực 1-1 Begin home windows và lựa chọn tùy lựa chọn Settings. Tự đây, click on vào Gadgets > Printers và Scanners.

*


Tìm máy in trong list Printers & Scanners, click on vào nó và tiếp nối click on vào Open Queue nhằm mở hàng chờ in.

Hàng chờ máy in đang liệt kê các mục đang in cùng hàng đợi. Tài liệu được in ấn trước đó sẽ không hiển thị, cho nên vì vậy bạn đề nghị kích hoạt nhật ký.

Bật lịch sử hào hùng máy in

Trong hành lang cửa số hàng hóng in của máy in, click on vào Printer > Properties. Bên cạnh ra, chọn máy in và click on vào Handle vào thực đơn setup Printers và Scanners.

Trong đặc thù máy in, click on vào tab Superior và kế tiếp chọn vỏ hộp Preserve Printed Paperwork.

Click on vào OK nhằm lưu thiết lập đặt.

Khi bật lịch sử vẻ vang tài liệu, những file đang in đã không bặt tăm khỏi hàng đợi in sau thời điểm đã in xong.

Bật lịch sử in dài hơn

Hàng đợi in sẽ cung cấp cái quan giáp tổng quan lại về tài liệu đã có in trước đó. Nếu còn muốn xem list dài, bạn cần sử dụng home windows Sự kiện Viewer.

Để khởi đầu, click on chuột nên vào thực solo Begin với click on vào tùy lựa chọn Sự kiện Viewer.

Sự khiếu nại Viewer sẽ được cho phép bạn xem một danh sách các file sẽ in trước đó mà lại bạn đặc biệt quan trọng lập home windows lưu lại lịch sử in lâu bền hơn trước.

Bật lịch sử hào hùng in trong Sự kiện Viewer

Trong cửa số Sự khiếu nại Viewer, click on vào Purposes and Companies Logs > Microsoft > home windows vào thực đối chọi Sự khiếu nại Viewer (Native) ở bên trái.

Thao tác này vẫn mở các Home windows companies, cuộn xuống nhằm tìm Print
Service
. Từ đây, click on chuột nên vào Operational và kế tiếp chọn Properties.


Click on vào hộp Allow Logging và kế tiếp xây dựng dung lượng tối đa cho nhật ký. Kích cỡ càng lớn, home windows ghi càng nhiều lịch sử hào hùng tài liệu in.

Click on vào OK nhằm lưu tải đặt.

Home windows hiện tại sẽ tự động hóa lưu lịch sử vẻ vang máy in cho toàn bộ các thứ in đã thiết lập vào tệp tin nhật cam kết và chúng ta có thể truy cập trong Sự khiếu nại Viewer.

Xem lịch sử vẻ vang in trong Sự khiếu nại Viewer

Khi đang bật lịch sử vẻ vang máy in, bạn có thể truy cập vào nó bất cứ khi nào từ Sự khiếu nại Viewer. Để làm cho điều này, tìm với mở Print
Service
, sau đó click on vào Operational.

Lịch sử toàn bộ các sự kiện thứ in trang chủ windows sẽ tiến hành liệt kê từ tệp tin in thành công xuất sắc đến ko thành công. Những file không in được cũng xuất hiện thêm ở đây.

Để dễ dãi sắp xếp, bạn cũng có thể nhóm nhật ký kết in theo loại, để phân bóc các sự kiện Printing a Doc thành phần riêng. Để làm cho điều này, click on chuột đề nghị vào Activity Class và tiếp nối click on vào nút Nhóm Occasions by This Column.

Merchandise giờ sẽ tiến hành chia theo thể loại.

Bạn rất có thể thu nhỏ tuổi các mục lục khác, nhằm nguyên mục Printing a Doc nhằm chỉ hiển thị danh sách tài liệu in sẵn đó.

Sử dụng ứng dụng ghi nhật ký kết in mặt thứ ba

Mặc dù cách thức sử dụng Sự khiếu nại Viewer chuyển động nhưng giúp xem tài liệu đã in hơi phức tạp. Chúng ta có thể sử dụng ứng dụng ghi nhật cam kết in bên thứ cha như Paper
Cut Print Logger nhằm xem lịch sử dân tộc máy in dài.

Xem thêm:

Tải Paper
Cut Print Logger cho home windows

Paper
Cut Print Logger trưng bày danh sách các tài liệu được in tất cả dấu thời gian, bao gồm thông tin về user home windows đang in tài liệu, tên tư liệu và con số trang và bản sao.

Bạn rất có thể truy cập vào trang admin từ thư mục Paper
Cut Print Logger mang định.

Trên trang chủ windows 10, thư mục luôn luôn nằm sinh hoạt C:Program Information (x86)Paper
Cut Print Logger. Click on lưu ban vào shortcut View
Logs
nhằm mở bảng admin nhằm thấy list tài liệu đang in được phân chia theo ngày.

Khi mở trang cai quản trị Paper
Cut Print Logger vào mục View, click on vào nút HTML để truy cập lịch sử in cho 1 ngày đó.

Bạn cũng có thể click on vào nút CSV/Excel vào mục Date (Day) hoặc Date (Month) nhằm xuất lịch sử in mỗi tháng hoặc hàng này vào file XLS Excel.

Bạn cũng hoàn toàn có thể truy cập những nhật ký này từ thư mục Logs > CSV vào thư mục setup Paper
Cut Print Logger.

Chức năng này không khả dụng lúc sử dụng trình điều khiển máy in deta.edu.vn tiêu chuẩn.

Trong cửa sổ coi trước Canon deta.edu.vn XPS, bạn có thể sửa tài liệu in hoặc truy nã xuất lịch sử in để in tài liệu.


*

*

In(Print)

*

Kết hợp tài liệu(Combine Documents)

*

Xóa tài liệu(Delete Document)

*

Đặt lại tài liệu(Reset Documents)

*

Xem hình thu nhỏ(View Thumbnails)

*

Di chuyển tài liệu

*

Hoàn tác(Undo)

*

Di chuyển trang

*

Xóa trang(Delete Page)

Lưu ý

Bằng cách nhấp vào
*
xem hình thu nhỏ(View Thumbnails), bạn có thể hiển thị hoặc ẩn hình thu nhỏ của các tài liệu in được chọn trong danh sách tên tài liệu(Document Name).Nhấp
*
Hoàn tác(Undo) sẽ hủy bỏ ráng đổi vừa được thực hiện.

Sửa và in tài liệu in

Khi in nhiều tài liệu hoặc nhiều trang, bạn có thể kết hợp tài liệu, nắm đổi trình tự in của tài liệu hoặc trang, xóa tài liệu hoặc trang.

Đặt xem trước

Chọn hộp kiểm coi trước khi in(Preview before printing) trên thanh Chính(Main).

Hoàn tất thiết lập

Nhấp OK.Xem trước Canon deta.edu.vn XPS sẽ bắt đầu và kết quả in sẽ hiển thị trước khi in.

Sửa tài liệu in và trang in

Kết hợp tài liệu in

Bạn có thể kết hợp nhiều tài liệu in để tạo thành một tài liệu duy nhất. Bằng cách kết hợp nhiều tài liệu in, bạn có thể ngăn chèn các trang trống lúc bạn thực hiện in nhị mặt hoặc in bố cục trang.Từ danh sách tên tài liệu(Document Name), chọn tài liệu sẽ kết hợp. Trên menu Sửa(Edit), chọn Kết hợp tài liệu(Combine Documents) từ Tài liệu(Documents) để kết hợp các tài liệu theo thứ tự liệt kê.Để chọn nhiều tài liệu in, nhấn giữ phím Ctrl và nhấp vào tài liệu sẽ kết hợp hoặc nhấn giữ phím Shift và nhấn phím mũi tên trên hoặc dưới. Bạn cũng có thể nhấp vào một vùng trống trong danh sách tài liệu và kéo chuột để chọn nhiều tài liệu.Khi bạn kết hợp các tài liệu, tài liệu được chọn trước khi kết hợp sẽ bị xóa khỏi danh sách và tài liệu kết hợp được thêm vào danh sách đó.

Thay đổi trình tự của tài liệu in hoặc trang in

Để núm đổi trình tự của tài liệu in, vào danh sách thương hiệu tài liệu(Document Name), chọn tài liệu in cần di chuyển. Tiếp theo, trên menu Sửa(Edit), chọn Di chuyển tài liệu(Move Document) từ Tài liệu(Documents), và chọn mục thích hợp. Bạn cũng có thể nhấp và kéo tài liệu in để vắt đổi trình tự in.Để cố đổi thứ tự của trang in, nhấp vào coi hình thu nhỏ(View Thumbnails) từ menu Tùy chọn(Option), và chọn trang in cần di chuyển. Tiếp theo, trên menu Sửa(Edit), chọn Di chuyển trang(Move Page) từ Trang(Pages), và chọn mục thích hợp. Bạn cũng có thể nhấp và kéo một trang in để cố kỉnh đổi trình tự in.

Xóa tài liệu in và trang in

Để xóa tài liệu in, chọn tài liệu đích từ danh sách tên tài liệu(Document Name) và trên thực đơn Sửa(Edit), chọn Tài liệu(Documents) rồi Xóa tài liệu(Delete Document).Để xóa một trang in, nhấp xem hình thu nhỏ(View Thumbnails) từ thực đơn Tùy chọn(Option) và chọn trang in sẽ bị xóa. Tiếp theo, trên thực đơn Sửa(Edit), chọn Xóa trang(Delete Page) từ Trang(Pages).

Khôi phục trang in

Bạn có thể khôi phục các trang đã bị xóa bằng tính năng Xóa trang(Delete Page).Để khôi phục trang, chọn hộp kiểm coi trang đã xóa(View Deleted Pages) từ thực đơn Tùy chọn(Option), và chọn trang sẽ khôi phục trong số các trang hình thu nhỏ được hiển thị. Sau đó từ thực đơn Sửa(Edit) chọn Trang(Pages) rồi Khôi phục trang(Restore Page).

Sau khi sửa tài liệu in hoặc trang in, bạn có thể nạm đổi cài đặt in lên trên các thanh tin tức trang(Page Information), Bố cục(Layout) và Điều chỉnh màu thủ công(deta.edu.vn màu sắc Adjustment) khi cần.

Quan trọng

Để hiển thị nhiều tài liệu trong danh sách, mở bản xem trước và thực hiện in lại.Để chuyển tài liệu in về trạng thái ban đầu trước khi được sửa vào bản xem trước, trên thực đơn Sửa(Edit), chọn Đặt lại tài liệu(Reset Documents) từ Tài liệu(Documents).Nếu tài liệu sẽ kết hợp có các cài đặt in khác nhau, thông báo có thể hiển thị.Kiểm tra nội dung của thông báo hiển thị trước khi kết hợp các tài liệu.Nếu tài liệu sẽ được kết hợp có cỡ giấy đầu ra khác nhau và phải in hai mặt hoặc in bố cục trang, máy in có thể không cho kết quả in hy vọng muốn đối với một số trang in nhất định.Kiểm tra bản coi trước trước lúc in.Tùy vào các cài đặt in của tài liệu in, một số chức năng có thể ko khả dụng trong xem trước Canon deta.edu.vn XPS.

Lưu ý

Bạn có thể đổi thương hiệu tài liệu(Document Name) thành bất kỳ tên nào.

Thực hiện in

Nhấp In(Print).Khi bạn thực hiện in, máy in sử dụng các cài đặt đã chỉ định để in dữ liệu.


In lại từ lịch sử in

Khi bạn nhấp vào lưu lịch sử in(Save Print History) trên thực đơn Tệp(File) để bật cài đặt, tài liệu đã in từ bản xem trước được lưu, và bạn có thể in lại tài liệu với cùng cài đặt.

Hiển thị lịch sử in

Mở cửa sổ thiết lập trình điều khiển máy in. Sau đó bên trên thanh Bảo trì(Maintenance), chọn xem lịch sử in(View Print History).Tài liệu in đã giữ hiển thị vào bản coi trước.

Quan trọng

Để hạn chế số lượng đăng ký lịch sử in, nhấp vào Giới hạn lịch sử mục(History Entry Limit) trên menu Tệp(File).Nếu vượt quá giới hạn số lượng đăng ký, các đăng ký lịch sử in bị xóa bắt đầu từ đăng ký cũ nhất.

Chọn tài liệu in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *