Đề xuất đầu tư thông tư 03, mẫu đề xuất dự án đầu tư thông tư 03

Mẫu khuyến nghị dự án đầu tư chi tiêu là gì? Dự án đầu tư theo chế độ của Luật đầu tư 2020 được gọi là tập hợp khuyến cáo bỏ vốn trung hạn hoặc lâu năm để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa phận cụ thể, vào khoảng thời gian xác định. Mời bạn tham khảo bài viết: Đề xuất dự án đầu tư chi tiêu là gì? để hiểu thêm chi tiết.

Bạn đang xem: Đề xuất đầu tư

*
Đề xuất dự án đầu tư chi tiêu là gì?

1. Đề xuất dự án đầu tư

Để đảm bảo thực hiện Luật đầu tư chi tiêu từ ngày thứ nhất tháng 7 năm 2015, trong thời gian chờ Nghị định cùng Thông tư, bộ Kế hoạch cùng Đầu bốn đã giải đáp thủ tục chào đón và biểu mẫu triển khai hoạt động chi tiêu theo Luật đầu tư chi tiêu năm năm trước (dự án không thuộc diện đưa ra quyết định chủ trương đầu tư).

Dự án đầu tư là tập hợp khuyến nghị bỏ vốn trung hạn hoặc lâu năm để triển khai các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa phận cụ thể, vào khoảng thời gian xác định.Theo luật pháp tại dụng cụ Đầu tứ năm 2014, đối với những dự án đầu tư chi tiêu không thuộc diện ra quyết định chủ trương chi tiêu thì thủ tục cấp Giấy ghi nhận đăng ký đầu tư chi tiêu được triển khai theo chính sách tại khoản 2 Điều 37 của qui định này. Theo đó, nhà chi tiêu nộp làm hồ sơ theo công cụ tại khoản 1 Điều 33 mang lại cơ quan đk đầu tư, trong số đó có bao hàm Đề xuất dự án đầu tư thể hiện các nội dung sau: nhà chi tiêu thực hiện tại dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư chi tiêu và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, quá trình đầu tư, nhu yếu về lao động, khuyến cáo hưởng ưu tiên đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – làng mạc hội của dự án.

Ngoài ra, để tạo nên điều kiện quản lý thống độc nhất vô nhị về nghành nghề dịch vụ này, ngày 18 mon 11 năm 2015, cỗ Kế hoạch và Đầu tư đã phát hành Thông bốn số 16/2015/TT-BKHĐT tất nhiên Phụ lục I-3 về chủng loại Đề xuất dự án chi tiêu như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc—————-

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(Kèm theo Văn bạn dạng đề nghị triển khai dự án đầu tư

Ngày …. Tháng … năm….)

I. TÊN NHÀ ĐẦU TƯ

(Ghi thương hiệu từng công ty đầu tư)

Đề nghị tiến hành dự án chi tiêu với những nội dung như sau:

II. ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI NỘI DUNG SAU

1. Thương hiệu dự án, địa điểm thực hiện tại dự án:

1.1. Tên dự án:…………………………………………….

1.2. Địa điểm thực hiện dự án: …………………..

(Đối với dự án ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số nhà, mặt đường phố/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Đối với dự án trong KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số, mặt đường hoặc lô…, thương hiệu khu, quận/huyện, tỉnh/thành phố).

2. Kim chỉ nam dự án:

STTMục tiêu hoạt độngTên ngành

(Ghi thương hiệu ngành cấp 4 theo VSIC)

Mã ngành theo VSIC

(Mã ngành cấp 4)

Mã ngành CPC (*)

(đối với các ngành nghề gồm mã CPC,nếu có)

1(Ngành marketing chính)
2……….
Ghi chú:

– Ngành marketing ghi thứ nhất là ngành marketing chính của dự án.

– (*) Chỉ ghi mã ngành CPC so với các mục tiêu vận động thuộc ngành nghề đầu tư có đk áp dụng đối với nhà ĐTNN khi cấp GCNĐKĐT.

3. Bài bản đầu tư:

Miêu tả quy mô bằng những tiêu chí:

– diện tích s đất, mặt nước, mặt phẳng dự con kiến sử dụng (m2 hoặc ha):

– hiệu suất thiết kế:

– Sản phẩm, thương mại dịch vụ cung cấp:

– Quy mô bản vẽ xây dựng xây dựng (diện tích xây dựng, diện tích s sàn, số tầng, chiều cao công trình,…):

Trường vừa lòng dự án có không ít giai đoạn, từng tiến độ được mô tả như trên

4. Vốn đầu tư:

4.1. Tổng kinh phí đầu tư: …….(bằng chữ)đồng và tương đương …… (bằng chữ)đô la Mỹ, vào đó:

a) Vốn thế định:…(bằng chữ)đồng và tương tự … (bằng chữ)đô la Mỹ.

b) Vốn lưu lại động: …(bằng chữ) đồng và tương đương … (bằng chữ)đô la Mỹ.

4.2. Nguồn chi phí đầu tư:

a) Vốn góp để thực hiện dự án(ghi chi tiết theo từng nhà đầu tư):

STTTên đơn vị đầu tưSố vốn gópTỷ lệ (%)Phương thức góp vốn (*)Tiến độ góp vốn
VNĐTương đương USD

Ghi chú:

(*): Phương thức góp vốn: ghi giá bán trị bởi tiền mặt, đồ đạc thiết bị, quý hiếm quyền áp dụng đất, bí quyết công nghệ,………

b) Vốn huy động: ghi rõ số vốn, phương án huy động (vay từ tổ chức triển khai tín dụng/công ty mẹ,…)và quy trình dự kiến.

c) Vốn khác: …………..

5. Thời hạn thực hiện/hoạt rượu cồn của dự án:………………

6. Tiến độ thực hiện dự án(ghi theo mốc thời khắc tháng (hoặc quý)/năm. Ví dụ: tháng 01(hoặc quý I)/2018): Dự loài kiến tiến độ chuẩn bị đầu tư, đền bù giải hòa mặt bằng, thời gian xây dựng, thời gian quản lý sản xuất, tởm doanh, cung cấp dịch vụ ….

7. Nhu cầu về lao động: (nêu ví dụ số lượng lao đụng trong nước, số lượng lao động là người nước ngoài cần cho dự án công trình theo từng quy trình tiến độ cụ thể)

8. Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – buôn bản hội của dự án:

– đông đảo tác động quan trọng đặc biệt nhất lừng khừng án đưa về cho phạt triển kinh tế tài chính – thôn hội của địa phương, ngành (tạo câu hỏi làm, nộp ngân sách, xuất khẩu, chuyển giao công nghệ, ….).

– Đánh giá tác động môi trường: thực hiện theo biện pháp của pháp luật về bảo vệ môi trường.

9. Giải trình việc đáp ứng nhu cầu điều kiện đầu tư áp dụng so với nhà chi tiêu nước ngoài(nếu có): ………..

III. ĐỀ XUẤT ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ (ghi rõ cơ sở pháp lý của lời khuyên ưu đãi, cung ứng đầu tư)

1. Ưu đãi về thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp:

Cơ sở pháp lý của ưu đãi(ghi rõ thương hiệu văn phiên bản pháp luật, pháp luật áp dụng):..

2. Ưu đãi về thuế nhập khẩu:

Cơ sở pháp luật của ưu đãi(ghi rõ thương hiệu văn bạn dạng pháp luật, điều khoản áp dụng):..

3. Ưu đãi về miễn, giảm tiền mướn đất, tiền thực hiện đất, thuế thực hiện đất.

Cơ sở pháp lý của ưu đãi(ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp dụng):.

4. Đề xuất hỗ trợ đầu tư (nếu có)………………………

Làm trên ……., ngày ….. Tháng …..năm……

Nhà đầu tư

Từng nhà đầu tư chi tiêu ký, ghi rõ chúng ta tên,chức danh cùng đóng dấu (nếu có)

2. Tư vấn giấy tờ thủ tục lập dự án chi tiêu cho nhà chi tiêu Việt Nam?

Trường đúng theo nhà chi tiêu nước ngoài đầu tư vào dự án thông qua việc góp vốn, mua cổ phần của bạn đang thực hiện dự án thì làm thủ tục quy định đối với trường hợp chi tiêu dưới bề ngoài góp vốn, download cổ phần. Trường đúng theo dẫn tới chuyển đổi nội dung dự án đầu tư chi tiêu thì làm thủ tục điều chỉnh dự án chi tiêu tại cơ quan cấp thủ tục chứng nhận đầu tư để được cấp giấy chứng nhận đầu tư chi tiêu điều chỉnh.

Trường vừa lòng nhà chi tiêu nước ngoài chi tiêu trực tiếp vào dự án thì làm thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư để cấp chứng từ chứng nhận đầu tư chi tiêu điều chỉnh.

Hồ sơ xin cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chi tiêu yêu mong nhà chi tiêu phải lập bạn dạng đề xuất dự án công trình đầu tư, vậy phiên bản đề xuất dự án chi tiêu thường có những nội dung gì? tham khảo mẫu lời khuyên dự án đầu tư phát hành kèm theo thông tứ 03/2021/TT-BKHĐT bên dưới đây


*

Tải: Mẫu khuyến cáo dự án đầu tư

Mẫu A.I.2

Đề xuất dự án chi tiêu

(Dự án nằm trong diện đồng ý chủ trương đầu tư do cơ quan bao gồm thẩm quyền lập)(Điểm b khoản 2 Điều 33 qui định Đầu tứ 2020)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

_______________________

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1

(Ngày .... Mon ... Năm....)

1. Tên dự án (nếu có):

2. Mục tiêu hoạt động vui chơi của dự án:....

3. Địa điểm thực hiện dự án: ....

(Đối với dự án công trình ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số nhà, mặt đường phố/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Đối với dự án trong KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số, mặt đường hoặc lô…, thương hiệu khu, quận/huyện, tỉnh/thành phố).

4. Quy mô dự án:

Miêu tả quy mô bằng các tiêu chí (nếu có):

- diện tích s đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến áp dụng (m2 hoặc ha);

- Diện tích đất tương xứng quy hoạch áp dụng đất: …..m2 (trừ diện tích đất trực thuộc lộ giới hoặc diện tích đất không tương xứng quy hoạch);

- hiệu suất thiết kế;

- Sản phẩm, thương mại & dịch vụ cung cấp;

- Quy mô phong cách thiết kế xây dựng dự con kiến (diện tích xây dựng, diện tích s sàn, số tầng, chiều cao công trình, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất…);

Trường thích hợp dự án có khá nhiều giai đoạn, từng quy trình được mô tả như trên.

Trong trường hợp gồm mục tiêu đầu tư xây dựng nhà tại (để bán, mang đến thuê, cho thuê mua), quần thể đô thị đề nghị ghi rõ:

- diện tích s đất xây dựng:…. M2;

- diện tích sàn tạo nhà ở:…. M2;

- Loại nhà tại (nhà ngay tức khắc kề, căn hộ chung cư chung cư, biệt thự nghỉ dưỡng … theo qui định của hiện tượng Nhà ở);

- con số nhà ở: …… căn;

- đồ sộ dân số: …… người;

- Vị trí dự án công trình thuộc khu vực đô thị:…..(có/không);

- dự án thuộc phạm vi bảo đảm của di tích được cấp gồm thẩm quyền thừa nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt:…..(có/không);

- dự án công trình thuộc khu vực hạn chế cải tiến và phát triển hoặc nội đô lịch sử hào hùng (được xác minh trong vật dụng án quy hướng đô thị) của đô thị các loại đặc biệt:…..(có/không);

5. Tổng vốn đầu tư chi tiêu dự kiến: (tổng vốn bởi VNĐ)....

(Trong ngôi trường hợp khuyến cáo lựa chọn nhà đầu tư chi tiêu theo công cụ của pháp luật về đấu thầu, đề nghị bổ sung sơ cỗ tổng ngân sách chi tiêu thực hiện dự án công trình được xác minh trên các đại lý tổng mức chi tiêu của dự án công trình theo quy định pháp luật về xây dựng, không bao gồm chi tổn phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư).

6. Thời hạn hoạt động của dự án: ......

7. Tiến độ tiến hành dự án (ghi theo mốc thời gian tháng (hoặc quý)/năm. Ví dụ: tháng 01 (hoặc quý I)/2021):

a) quy trình tiến độ góp vốn và huy động những nguồn vốn (nếu có);

b) Tiến độ tiến hành các mục tiêu hoạt động chủ yếu đuối của dự án;

c) quá trình xây dựng cơ phiên bản và đưa công trình xây dựng vào chuyển động hoặc khai thác quản lý (nếu có);

d) Sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần (nếu có);

(Trường hợp dự án phân thành nhiều quy trình thì đề xuất ghi rõ tiến độ triển khai từng giai đoạn).

8. Đánh giá bán tác động, công dụng kinh tế - thôn hội của dự án:

Những tác động đặc trưng nhất phân vân án đem đến cho vạc triển tài chính - thôn hội của địa phương, ngành (tạo bài toán làm, nộp ngân sách, xuất khẩu, chuyển giao công nghệ, ....).

Xem thêm: Bán máy thông tắc tia sữa có tiếng việt, điều trị tắc sữa bằng máy siêu âm đa tần

9. Thông tin về đất đai:

a) thực trạng sử dụng khu đất tại địa điểm thực hiện dự án công trình theo công cụ của điều khoản về khu đất đai;

b) Điều kiện thu hồi đất so với dự án trực thuộc diện tịch thu đất;

c) Dự kiến yêu cầu sử dụng đất (nếu có);

d) Dự con kiến sơ bộ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư so với trường hợp chuyển mục tiêu sử dụng khu đất trồng lúa, khu đất rừng phòng hộ, khu đất rừng sệt dụng vào các mục đích khác so với trường hợp những dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư chi tiêu của Quốc hội, Thủ tướng chính phủ nước nhà (nếu có).

10. Giải trình về sự cân xứng của dự án công trình với quy hoạch liên quan.

11. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường xung quanh (nếu có) theo quy định quy định về bảo vệ môi trường.

12. Dự kiến vẻ ngoài lựa lựa chọn nhà đầu tư và điều kiện đối với nhà đầu tư chi tiêu (nếu có).

13. Yêu mong về technology sử dụng vào dự án đầu tư chi tiêu (đối với dự án công trình thuộc diện thẩm định, lấy chủ kiến về công nghệ theo công cụ của pháp luật về bàn giao công nghệ), (nếu có).

14. Đối cùng với dự án đầu tư xây dựng, ý kiến đề xuất bổ sung các nội dung:

a) Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị: bổ sung thuyết minh việc đáp ứng mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; dự kiến phân chia dự án thành phần (nếu có); sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư bảo đảm yêu cầu đồng bộ; sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và việc dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội; sơ bộ phương án đầu bốn xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị vào và ngoài phạm vi dự án, trong đó khuyến cáo sơ bộ phần hạ tầng đô thị mà lại nhà chi tiêu giữ lại để đầu tư chi tiêu kinh doanh, phần hạ tầng đô thị nhưng nhà đầu tư có nhiệm vụ bàn giao hoặc lời khuyên bàn giao đến địa phương;

b) Đối với những dự án đầu tư chi tiêu xây dựng không thuộc ngôi trường hợp qui định tại điểm a khoản này: bổ sung dự kiến phân chia dự án thành phần (nếu có).

15. Cơ chế, chế độ đặc biệt (nếu có).

16. Hồ sơ kèm theo

a) những văn phiên bản quy định tại khoản 2 Điều 33 dụng cụ Đầu tư;

b) những văn phiên bản quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP;

b) những văn phiên bản theo lao lý về xây dựng, nhà ở, marketing bất hễ sản đối với các dự án chi tiêu xây dựng đơn vị ở, khu đô thị, marketing bất cồn sản;

c) các hồ sơ liên quan khác (nếu có).

., ngày ….. Mon …..năm……

Tên cơ quan khuyến nghị dự án

(Ký, ghi rõ bọn họ tên, chức danh và đóng góp dấu)

--------------------

<1> ngôi trường hợp pháp luật về xây dựng hình thức lập report nghiên cứu giúp tiền khả thi thì cơ sở nhà nước gồm thẩm quyền được sử dụng báo cáo nghiên cứu vớt tiền khả thi nắm cho đề xuất dự án đầu tư này.

Mẫu A.I.3

Đề xuất dự án đầu tư chi tiêu

(Dự án thuộc diện đồng ý chấp thuận chủ trương chi tiêu do nhà đầu tư chi tiêu đề xuất)(Điểm d khoản 1 Điều 33 chính sách Đầu tư)

_____________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh phúc________________________

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(Kèm theo Văn phiên bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

Ngày .... Mon ... Năm....)

I. NHÀ ĐẦU TƯ /HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

1. Nhà đầu tư (Ghi thương hiệu từng nhà đầu tư chi tiêu theo văn bạn dạng đề nghị tiến hành dự án đầu tư)

2. Hình thức lựa chọn nhà chi tiêu (nếu có): (Đấu giá chỉ quyền áp dụng đất theo phương pháp của pháp luật về đất đai/ Đấu thầu chọn lọc nhà đầu tư chi tiêu theo chính sách của luật pháp về đấu thầu/ thuận tình chủ trương đầu tư đồng thời đồng ý nhà chi tiêu không thông qua đấu giá chỉ quyền áp dụng đất, đấu thầu chọn lọc nhà đầu tư)

Đề nghị triển khai dự án chi tiêu với các nội dung như sau:

II. ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Những nội dung về tên dự án, địa điểm thực hiện dự án, mục tiêu, quy mô, vốn, phương án kêu gọi vốn, thời hạn, tiến độ tiến hành dự án: ghi chi tiết như câu chữ tại văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

2. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất (áp dụng đối với dự án đề xuất Nhà nước giao đất, dịch vụ cho thuê đất, được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất).

2.1. Địa điểm khu vực đất: trình làng tổng thể về khu đất (địa chỉ, diện tích, ranh giới, địa chỉ địa l):

2.2. Hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án công trình theo phương pháp của điều khoản về đất đai (lập bảng cơ cấu hiện trạng sử dụng đất, bản đồ hiện trạng sử dụng đất kèm theo)

2.3. Dự loài kiến nhu cầu sử dụng đất (nêu rõ diện tích đất và cơ cấu tổ chức sử dụng đất, thời hạn, tỷ lệ sử dụng đất của từng hạng mục công trình)

2.4. Giải trình việc đáp ứng các điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án chi tiêu theo quy định của pháp luật về khu đất đai.

2.5. Dự kiến kế hoạch, tiến trình giao đất, thuê mướn đất, biến đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với phương pháp của lao lý về đất đai.

2.6. Dự kiến sơ bộ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư so với trường hợp chuyển mục tiêu sử dụng khu đất trồng lúa, khu đất rừng chống hộ, khu đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác đối với trường hợp những dự án thuộc thẩm quyền thuận tình chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng chính phủ (nếu có)

3. Cơ sở pháp lý xác định quyền sử dụng khu vực đất (nếu có).

4. Nhu cầu về lao đụng (nêu ví dụ số lượng lao động trong nước, số lượng lao hễ là người quốc tế cần cho dự án công trình theo từng quá trình cụ thể)

5. Đánh giá chỉ tác động, tác dụng kinh tế - thôn hội của dự án: Những tác động quan trọng nhất chần chừ án mang về cho phát triển tài chính - thôn hội của địa phương, ngành (tạo việc làm, nộp ngân sách, xuất khẩu, chuyển nhượng bàn giao công nghệ...)

6. Giải trình về sự tương xứng của dự án với quy hoạch liên quan

7. Đánh giá chỉ sơ bộ tác động môi trường xung quanh (nếu có) theo quy định pháp luật về đảm bảo môi trường

8. Giải trình việc thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại tiếp cận thị trường so với nhà chi tiêu nước xung quanh (nếu có)

9. Đối cùng với dự án đầu tứ xây dựng

a) Đối với dự án chi tiêu xây dựng nhà ở, khu đô thị: bổ sung cập nhật thuyết minh việc đáp ứng mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; dự con kiến phân chia dự án công trình thành phần (nếu có); sơ bộ phương án phân kỳ đầu bốn bảo đảm yêu cầu đồng bộ; sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và việc dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội; sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị vào và ngoài phạm vi dự án, vào đó khuyến nghị sơ cỗ phần hạ tầng đô thị nhưng mà nhà chi tiêu giữ lại để đầu tư chi tiêu kinh doanh, phần hạ tầng đô thị cơ mà nhà đầu tư chi tiêu có nhiệm vụ bàn giao hoặc khuyến cáo bàn giao cho địa phương;

b) Đối với những dự án chi tiêu xây dựng ko thuộc trường hợp chế độ tại điểm a khoản này: bổ sung dự kiến phân chia dự án thành phần (nếu có).

10. Văn bản giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư chi tiêu (đối với dự án công trình thuộc diện thẩm định, lấy chủ ý về công nghệ theo lao lý của pháp luật về chuyển nhượng bàn giao công nghệ, dự án đầu tư vào khu công nghệ cao theo lý lẽ của lao lý về công nghệ cao, nếu như có).

11. Giải trình về việc thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại về suất chi tiêu và lao hễ sử dụng so với dự án thuộc diện cấp Giấy ghi nhận đăng ký chi tiêu (nếu có)

III. ĐỀ XUẤT ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ (ghi rõ cơ sở pháp lý của khuyến cáo ưu đãi, cung cấp đầu tư)

1. Ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp (nếu có)

Cơ sở pháp luật của ưu tiên (ghi rõ thương hiệu văn phiên bản pháp luật, điều khoản áp dụng)

2. Ưu đãi về thuế nhập vào (nếu có)

Cơ sở pháp lý của ưu đãi (ghi rõ tên văn bản pháp luật, lao lý áp dụng)

3. Ưu đãi về miễn, giảm tiền mướn đất, tiền sử dụng đất, thuế thực hiện đất (nếu có)

Cơ sở pháp luật của khuyến mãi (ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp dụng)

4. Ưu đãi khấu hao nhanh, tăng mức ngân sách chi tiêu được khấu trừ khi tính thu nhập cá nhân chịu thuế (nếu có)

5. Ưu đãi đầu tư đặc biệt (nếu có)

6. Đề xuất hỗ trợ đầu tư (nếu có)

., ngày ….. Mon …..năm……

Nhà đầu tư

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên,chức danh và đóng dấu(nếu có)

Mẫu A.I.4

Đề xuất dự án đầu tư chi tiêu 1

(Dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư)(Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

_______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc________________________

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(Kèm theo Văn bản đề nghị triển khai dự án đầu tư

Ngày .... Tháng ... Năm....)

I. TÊN NHÀ ĐẦU TƯ

(Ghi thương hiệu từng nhà đầu tư)

Đề nghị thực hiện dự án đầu tư với những nội dung như sau:

II. ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Thương hiệu dự án, vị trí thực hiện nay dự án:

1.1. Thương hiệu dự án....................................

1.2. Địa điểm thực hiện dự án: .............

(Đối với dự án ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số nhà, mặt đường phố/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Đối với dự án công trình trong KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số, đường hoặc lô…, tên khu, quận/huyện, tỉnh/thành phố).

2. Mục tiêu dự án:

STT

Mục tiêu hoạt động

Mã ngành theo VSIC

(Mã ngành cấp cho 4)

Mã ngành CPC (*)

(đối với những ngành nghề bao gồm mã CPC, nếu có)

1

(Ngành marketing chính)

2

……….

Ghi chú:

- Ngành sale ghi thứ nhất là ngành sale chính của dự án.

- (*) Chỉ ghi mã ngành CPC đối với các mục tiêu chuyển động thuộc ngành, nghề tiếp cận thị phần có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.

3. đồ sộ dự án:

Miêu tả quy mô bằng các tiêu chuẩn (nếu có)

- diện tích đất, khía cạnh nước, mặt bằng dự kiến áp dụng (m2 hoặc ha)

- Diện tích đất tương xứng quy hoạch áp dụng đất: m2 (trừ diện tích s đất thuộc lộ giới hoặc diện tích đất không phù hợp quy hoạch).

- năng suất thiết kế

- Sản phẩm, dịch vụ thương mại cung cấp

- Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến (diện tích xây dựng, diện tích s sàn, số tầng, chiều cao công trình, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất…)

Trường hòa hợp dự án có khá nhiều giai đoạn, từng giai đoạn được biểu đạt như trên.

Trong trường hợp bao gồm mục tiêu đầu tư xây dựng nhà tại (để bán, cho thuê, cho mướn mua), quần thể đô thị đề nghị ghi rõ:

- diện tích đất xây dựng:…. M2;

- diện tích s sàn xây cất nhà ở:…. M2;

- Loại nhà tại (nhà ngay tắp lự kề, căn hộ cao cấp chung cư, biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang … theo điều khoản của phép tắc Nhà ở);

- số lượng nhà ở: ………… căn;

- quy mô dân số: …… người;

- Vị trí dự án công trình thuộc khu vực đô thị:…..(có/không);

- dự án thuộc phạm vi đảm bảo của di tích lịch sử được cấp tất cả thẩm quyền công nhận là di tích lịch sử quốc gia, di tích đất nước đặc biệt:…..(có/không);

- dự án công trình thuộc khu vực hạn chế trở nên tân tiến hoặc nội đô lịch sử vẻ vang (được xác minh trong đồ vật án quy hướng đô thị) của đô thị loại đặc biệt:…..(có/không);

4. Vốn đầu tư:

4.1. Tổng kinh phí đầu tư: …....(bằng chữ) đồng và tương tự …… (bằng chữ) đô la Mỹ (tỷ giá..... Ngày..... Của.......), vào đó:

- Vốn góp ở trong nhà đầu tư:...(bằng chữ) đồng và tương đương … (bằng chữ) đô la Mỹ.

- Vốn huy động: ……. (bằng chữ) đồng và tương tự … (bằng chữ) đô la Mỹ, vào đó:

+ Vốn vay mượn từ những tổ chức tín dụng:...

+ Vốn huy động từ cổ đông, thành viên, từ các chủ thể khác:.

+ Vốn kêu gọi từ nguồn khác (ghi rõ nguồn):..

- Lợi nhuận còn lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có): ...

4.2. Nguồn chi phí đầu tư:

a) Vốn góp để tiến hành dự án (ghi chi tiết theo từng đơn vị đầu tư):

STT

Tên công ty đầu tư

Số vốn góp

Tỷ lệ (%)

Phương thức góp vốn (*)

Tiến độ góp vốn

VNĐ

Tương đương USD

1

Ghi chú:

(*) Phương thức góp vốn: ghi giá bán trị bằng tiền mặt, đồ đạc thiết bị, giá trị quyền thực hiện đất, bí quyết công nghệ

b) Vốn huy động: ghi rõ số vốn, phương án kêu gọi (vay từ tổ chức triển khai tín dụng/công ty mẹ,…) và quá trình dự kiến.

c) Lợi nhuận giữ lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có): ..

5. Thời hạn hoạt động vui chơi của dự án: ....

6. Tiến độ thực hiện dự án(ghi theo mốc thời khắc tháng (hoặc quý)/năm. Ví dụ: tháng 01 (hoặc quý I)/2021):

a) tiến trình góp vốn và huy động các nguồn vốn;

b) tiến độ xây dựng cơ phiên bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành hoặc khai thác vận hành (nếu có)

c) Sơ bộ phương án phân kỳ chi tiêu hoặc phân loại dự án thành phần (nếu có)

(Trường thích hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến độ thực hiện từng giai đoạn)

7. Nhu yếu về lao động: (nêu cụ thể số lượng lao đụng trong nước, con số lao động là người nước ngoài cần cho dự án công trình theo từng quy trình tiến độ cụ thể)

8. Đánh giá tác động, kết quả kinh tế - xã hội của dự án:

- rất nhiều tác động đặc biệt nhất lần khần án mang về cho phân phát triển tài chính - buôn bản hội của địa phương, ngành (tạo việc làm, nộp ngân sách, xuất khẩu, chuyển giao công nghệ, ....).

9. Tin tức về đất đai (nếu có)

a) thực trạng sử dụng khu đất tại vị trí thực hiện dự án công trình theo lao lý của lao lý về đất đai:

b) Điều kiện thu hồi đất đối với dự án ở trong diện tịch thu đất

c) Dự kiến nhu cầu sử dụng đất

10. Giải trình về sự phù hợp của dự án với quy hoạch liên quan (nếu có)

11. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường xung quanh (nếu có) theo quy định pháp luật về đảm bảo an toàn môi trường

12. Giải trình việc đáp ứng điều kiện đầu tư chi tiêu áp dụng so với nhà đầu tư nước bên cạnh (nếu có)

13. Giải trình về việc đáp ứng nhu cầu điều khiếu nại về suất đầu tư và lao động sử dụng (nếu có)

III. ĐỀ XUẤT ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ (ghi rõ cơ sở pháp lý của khuyến nghị ưu đãi, cung cấp đầu tư)

1. Ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp (nếu có)

Cơ sở pháp luật của khuyến mãi (ghi rõ tên văn phiên bản pháp luật, quy định áp dụng)

2. Ưu đãi về thuế nhập khẩu (nếu có)

Cơ sở pháp lý của chiết khấu (ghi rõ thương hiệu văn phiên bản pháp luật, điều khoản áp dụng)

3. Ưu đãi về miễn, bớt tiền mướn đất, tiền thực hiện đất, thuế sử dụng đất (nếu có)

Cơ sở pháp lý của ưu đãi (ghi rõ tên văn bản pháp luật, luật pháp áp dụng)

4. Ưu đãi khấu hao nhanh, tăng mức giá cả được khấu trừ lúc tính thu nhập cá nhân chịu thuế (nếu có)

5. Ưu đãi chi tiêu đặc biệt (nếu có)

6. Đề xuất hỗ trợ đầu tư chi tiêu (nếu có)

…., ngày ….. Tháng …..năm……

Nhà đầu tư

Từng nhà chi tiêu ký, ghi rõ bọn họ tên,chức danh cùng đóng dấu(nếu có)

--------------------

<1> Đối cùng với dự án đầu tư đã xúc tiến hoạt động, lời khuyên dự án đầu tư chi tiêu được ráng bằng báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư chi tiêu từ thời điểm thực hiện đến thời điểm ý kiến đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng cam kết đầu tư

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *