Bài Viết Mới

Thanh toán rủi ro tài chính, cách quản trị rủi ro tài chính cho doanh nghiệp

Những Rủi Ro Trong Thanh Toán Quốc Tế - Thanh toán quốc tế là hoạt động thanh toán trong đó có ít nhất một bên liên quan là tổ chức hoặc cá nhân có tài khoản thanh toán ở ngoài lãnh thổ Việt Nam, Thanh toán quốc tế là hoạt động cơ bản nhất và giữ vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh đối ngoại của các NHTM mà ngày nay nó được gọi là một bộ phận quan trọng trong nghiệp vụ ngân hàng quốc tế của các NHTM

Đánh giá hiệu quả chiến lược quản lý rủi ro, 5 nguyên tắc quản trị rủi ro hiệu quả

Gia tăng khả năng bảo hộ với các thành tố thương hiệu  Xây dựng biện pháp chống sa sút thương hiệu từ bên trong và bên ngoài  Xác lập các nguy cơ và phòng ngừa rủi ro thương hiệu Xây dựng và chuẩn bị phương án xử lý khủng hoảng thương hiệu  Hạn chế tối đa rủi ro, khủng hoảng thương hiệu cho doanh nghiệp Rủi ro trong quá trình thiết kế thương hiệuThương hiệu của doanh nghiệp không truyền tải đúng thông điệp, hoặc sai lệch đến khách hàng mục tiêu gây nên những sự nhầm lẫn không đáng có, Bộ

Quy Định việc quản lý rủi ro tài sản trong ngành hàng không, tầm quan trọng của quản trị rủi ro tài sản

Tôi muốn hỏi để trở thành chuyên viên cao cấp về quản lý rủi ro an ninh hàng không phải đáp ứng các điều kiện như thế nào? - câu hỏi của chị Nhàn (Hải Dương) Nội dung chính Để trở thành chuyên viên cao cấp về quản lý rủi ro an ninh hàng không phải đáp ứng trình độ đào tạo như thế nào?Căn cứ theo quy định tại khoản 2, 4 tiểu mục 2 Mục 2 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định 777/QĐ-CHK năm 2023 quy định chuyên viên cao cấp về quản lý rủi ro an ninh hàng không phải đáp ứng trình độ đào tạo phả

Quy trình quản lý rủi ro tài sản trong ngành sản xuất sản phẩm máy móc thiết bị

Quản lý rủi ro tài chính luôn cần thiết đối với sự vận hành của bất kì doanh nghiệp nào, Quản lý rủi ro hợp lý sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại về tài chính, tối ưu hóa lợi nhuận, đảm bảo hoạt động kinh doanh hàng ngày được suôn sẻ và tránh được những tổn hại về danh tiếng cho doanh nghiệp

Cách quản lý rủi ro tài sản trong ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp sản xuất

Quản lý rủi ro tài chính luôn cần thiết đối với sự vận hành của bất kì doanh nghiệp nào, Quản lý rủi ro hợp lý sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại về tài chính, tối ưu hóa lợi nhuận, đảm bảo hoạt động kinh doanh hàng ngày được suôn sẻ và tránh được những tổn hại về danh tiếng cho doanh nghiệp

Xem Nhiều Nhất